Heilsukorn

Vorhugur og daglegar venjur

Hefur þú huhleitt að setja þér heilsumarkmið en ekki komið því í verk? Vorið gefur mörg tækifæri til að gleðjast og efla hreysti um leið og maður nýtur útivistar. Gott er að byrja á því að athuga hvort það er eitthvað í daglegum lífsvenjum sem þig langar til að breyta. Hvernig væri að láta verða af því og setja markmið á blað sem gæti minnt þig á heilsuáætlunina þína? Heilsuheilræði vill auðvelda þér þetta ætlunarverk og hér getur þú smellt á eyðublað fyrir SMART markmið á vefnum okkar heil.is.

Nýtum hugarorkuna fyrir hreysti

Jákvæðar hugsanir, sjálfsvirðing og sjálfsefling eru áhrifaþættir á hvernig til tekst þegar manneskja setur sér heilsumarkmið. Nú þegar komið er fram í mars hafa sumir gefist upp við að ná áramóta-markmiðum sínum meðan aðrir halda ótrauðir áfram.  Jafnvel þó það komi bakslag á leiðinni og viðkomandi falli í gömul hjólför og missi fótana í nýrri heilsuáætlun er um að gera að „standa upp aftur“. Það þarf jafnvel að breyta um aðferðir sem virka betur til að ná markmiðum sínum.

Notum Mottumars fyrir heilsueflingu drengja og karlmanna

Kæru karlar það má draga verulega úr áhættu á að fá blöðruhálskrabbamein með aukinni þekkingu.  Mæður  þurfa einnig að vera meðvitaðar um fyrirbyggjandi lífsstíl til að geta stuðlað að hreysti drengja sinna. Konur sem vilja hvetja mennina sína til dáða við heilsueflingu ættu líka að kynna sér málið til að stuðla að vellíðan fjölskyldumeðlima til lengri tíma. Nú er um að gera að athuga hvort þú getur bætt daglegar venjur varðandi eftirtalin atriði:

Hjartaheilsa kvenna, Go RED

Sekúndur geta skipt máli, lærðu að þekkja hvernig hjartaáfall, heilaslag eða hjartastopp hellist yfir til að geta brugðist rétt við og bjargað eigin heilsu eða annarra. Tapaður tími getur verið tapað líf.  Slag kemur skyndilega. Hjartasjúkdómar draga fleiri konur til dauða en allar tegundir krabbameina samanlagt. Í dag eru til meðferðarúrræði sem gætu dregið úr eða fyrirbyggt alvarlegar skemmdir af völdum algengustu orsaka slags ef þú færð hjálp STRAX – eða mjög fljótlega.        

Fyrirbyggjum krabbamein og borðum meira af trefjum

Nýjar niðurstöður rannsakenda í Harvard University sýna að trefjaríkt fæði getur dregið verulega úr líkum á að fá brjóstakrabbamein, sérstaklega neysla trefja á unglingsárum. Fyrirbyggjandi árhrif trefja fyrir ristilkrabbamein hefur lengi verið þekkt ásamt mikilvægi trefja fyrir heilbrigða meltingu. Trefjar í fæðu eru auk þess nauðsynlegar til að hægja á upptöku næringarefna úr meltingarvegi, veita mettunartilfinningu og fyllingu sem getur dregið úr ofáti. Trefjar eiga því sinn þátt í að fyrirbyggja sjúkdóma eins og sykursýki, meltingar- og hjartasjúkdóma auk krabbameina.

 

7 venjur sem geta fyrirbyggt krabbamein

Febrúar er alþjóðlegur átaksmánuður til að fyrirbyggja krabbamein áður en það byrjar.  Rannsóknir sýna að það er hægt að fyrirbyggja allt að 50% krabbameinstilfella og dauða vegan krabbameina1. Tekur þú áyrgð á eigin heilsu?  Daglegar venjur skipta mjög miklu máli fyrir vellíðan til lengri tíma, kíktu á þessi sjö atriði og spáðu í hvernig þín staða er varðandi þessi atriði:

Heilsuvenjur

 Ef þú ert ein/einn af þeim sem setur þér markmið til að efla heilsuna við upphaf hvers árs þá eru hér 7 atriði sem niðurstöður langtímarannsókna sýna að hafi mikil áhrif á heilsufar. Það er ráðlagt að setja sér heilsustefnu og fylgja áætlun til að ná þeim árangri sem sóst er eftir til að efla heilsuna.  Á fræðsluvefnum heil.is má sjá ýmsar leiðbeiningar um heilsusamlegar venjur og tengjast má af þessum lista. Hér eru örfá dæmi um lífsvenjur sem hafa áhrif á heilsufar skv. niðurstöðum langtímarannsókna:

Heilsueflandi venjur

Heilsuefling 60+

 
 
Margvísleg rök liggja til grundvallar því að lifa heilsusamlegu lífi og stunda markvissa heilsueflingu á öllum stigum  lífsskeiðsins. Ástæður fólks til að stunda eða stunda ekki heilsusamlegar daglegar venjur geta verið af ýmsum  toga  t.d. af einstaklings-, fjölskyldu- og/eða þjóðfélagslegum orsökum.
 
 
Góð heilsa hefur mikil áhrif á líðan fólks og gæði lífsins

Svefn og unglingar

Kvíði getur verið hamlandi

Kvíði er algeng tilfinning sem flestir finna fyrir einhvern tíma, þó það sé í mis miklu mæli. Það er til dæmis eðlilegt núna á próftímabilinu að kvíða því að fara í próf en í því tilfelli getur smá kvíði virkað örvandi til að halda sér við efnið og auka lesturinn. 

Fólk er misnæmt tilfinningalega því sumir finna lítið eða ekkert fyrir kvíða meðan aðrir geta upplifað mjög slæm kvíðaköst. Það er persónubundið hvernig fólk höndlar tilfinningar um streitu, kvíða og ótta. Tilfinningin getur líka verið misjöfn hjá sömu manneskju miðað við álag í lífinu og aðra áhrifaþætti á líðan.

Pages

Heilsuheilræði ehf.

Ásakór 3, #503
203 Kópavogur
Sími: 775 6677
heil@heil.is

Heilsufréttir

Vertu áskrifandi að nýjustu heilsufréttum frá okkur og fáðu hvatningu um heilsueflingu senda til þín án kostnaðar.

Skrá mig!